Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő neve: OurOffset Ltd.
2. Az adatkezelő címe: Trinity House, Victoria, Mahé, Seychelles
2.1. Az adatkezelő adószáma (No.): 128550
3. Elérhetőség: http://co2neutralcard.com, [email protected]
3.1. Ügyfélszolgálat: http://support.ouroffset.com
4. Az adatkezelés megnevezése: adatkezelés a felhasználók és elfogadóhelyek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján.
5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
6. A kezelt adatok köre:
a. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: felhasználónév, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, telefonszám, jelszó, postázási cím (irányítószám), postázási cím(város), postázási cím(utca, házszám). A felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a profiloldalon megadott adatok: egyéni adóazonosító, bankszámlaszám, bank neve és címe, születési név, születési hely, anyja neve, állandó lakcím, TAJ szám. Ezen adatok az adatkezelő rendszerének továbbajánlása során keletkező jutalék kifizetéséhez elengedhetetlenek, ám a felhasználó saját maga dönti el, hogy folytat-e ilyen tevékenységet. A felhasználó tevékenysége kapcsán megjelenő adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, felhasználónév. Ezen adatok csak a felhasználó személyes ajánlója számára publikusak, az ajánló saját fiókjában. A felhasználó által kötelezően megadott adatokon felül a www.card.youandicc.com oldalon történt regisztráció időpontja, a regisztrációkor használt ip cím, a személyes ajánló azonosítója és az aktiválódás dátuma kerülnek tárolásra.
b. Elfogadóhely által kötelezően megadott adatok: cégnév, email cím, telefonszám, székhely, adószám, cégjegyzékszám, weboldal címe, kedvezmény mértéke, termék/szolgáltatás leírása, üzlet neve, üzlet címe(megye), üzlet címe(irányítószám),üzlet címe(város), üzlet címe(utca, házszám), keresési kategória, céglogó. Az elfogadóhely által kötelezően megadott adatokon felül a www.card.youandicc.com oldalon történt regisztráció időpontja, a regisztrációkor használt ip cím és az aktiválódás dátuma kerülnek tárolásra.
7. Az adatkezelés célja:
a. A iCC -Neutral Card gyártása és sikeres eljuttatása a felhasználóhoz postai úton. A támogatók és tanácsadók  adatainak és egymáshoz való viszonyának. A megszerzett jutalékok kifizethetősége felhasználók számára.
b. Az elfogadóhelyek megjelenítése, azok elérhetővé tétele a támogatási programban részt vevők számára. A támogatók, mint vásárlók számára is publikus adatok: weboldal címe, termék/szolgáltatás leírás, kedvezmény mértéke, üzlet neve, üzlet címe(megye), üzlet címe(irányítószám),üzlet címe(város), üzlet címe(utca, házszám). Továbbá az adatkezelő és az elfogadóhely közötti szerződések megkötése.
8. Az adatkezelés időtartama:
a. A felhasználó a regisztrációja aktiválását követően bekerül a támogatói körbe. Az érvényét vesztő kedvezménykártya újra aktiválható egy következő naptári évre, így a felhasználó megújíthatja regisztrációját. Ennek következtében az adatkezelő csakis akkor törli a felhasználó adatait, ha ezt a felhasználó kifejezetten kérvényezi írásban. Írásban kérvényezésnek minősül az email üzenet is, melyet a [email protected]  címen fogad az adatkezelő.
b. Elfogadóhely esetében a regisztrációkor létrejött szerződés évente automatikusan megújul ha felek másként nem határoznak. Az elfogadóhely adatait a szerződés megszűnése vagy annak egyoldalú felmondása esetén törli az adatkezelő.
9. Egyéb adathasználat:
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.
10. A személyes adatok törlése:
Adatkezelő csakis akkor törli a felhasználó adatait, ha ezt a felhasználó kifejezetten kérvényezi írásban. Írásban kérvényezésnek minősül az email üzenet is, melyet a [email protected]  címen fogad az adatkezelő.
11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
13. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt is gyakorolhatja. Az esetleges jogviták esetére felek kötelezik magukat, hogy elsődlegesen egyeztetés útján kísérelik meg annak rendezését. Kizárólag az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén fordulnak a felek a PKKB gazdasági kollégiumához. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetőt a [email protected] e-mail címen.

Az iCC
Egy márkajelzés, amely garantálja a környezet-tudatosságot mind a termékek, mind a szolgáltatások, mind pedig a magánfelhasználók körében. Az iCC egy generáció akik felülkerekednek a klímaváltozáson! New Generation – International Carbon Cycle. Az iCC 100% karbonsemleges termékek és szolgáltatások megmutatják a valódi változást.

mount

A BERCODE
Magyarország legnagyobb létszámú törzsvásárlói rendszere. Mára 1.100.000-nél több EDC logós kártyatulajdonos tud országosan 1073 üzletben, szolgáltatóhelyen, illetve webáruházban átlagosan 11,4 százalékkal olcsóbban vásárolni. Ez megyénként több mint 40.000, Budapesten közel 400.000 kártyatulajdonos vásárlóerejét biztosítja Elfogadó Partnereink számára.

edclogo

sales-discount_6

Amikor vásárolsz, kérdezd csak meg:
elfogadják az iCC – BERCODE logós kártyát?
QR-co2neutralcard.hu

Ingyenes Karbon Lábnyom Kalkulátor - iCC CO2NeutralCard

EnglishGermanRomaniaHungary